Vállalkozói hitel

ÚJ SZÉCHENYI HITEL
 • A kkv szektor tevékenységének bővítésére kialakított Hitel Program, melynek keretében banki módszerekkel nem feltétlenül finanszírozható (pl. újonnan alapított) vállalkozások kerülnek finanszírozásra támogatott hitel segítségével.
 • A pénzügyi szolgáltató finanszírozóként biztosítja a hitelforrást, mint egy bank és nem hitelközvetítőként.
 • A Hitel Program keretében igényelhető beruházási és forgóeszköz hitel is.
HITELCÉLOK
 • Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a vállalkozás tevékenységbővítése lehet támogatott hitelcél:
  • a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése,
  • technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése),
  • meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.),
  • új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés,
  • új termék kialakítása,
  • új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés,
  • új gazdasági tevékenység beindítása,
  • beruházás végrehajtása
 • A hitel előfinanszírozott, de a támogatott vállalkozásnak 2 éven belül hitelt érdemlően teljes mértékben el
  kell számolnia az üzleti tervben és kölcsönszerződésben rögzített beruházással.
 • Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott
  Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya a Közvetítő által folyósított teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg,
  azok Forgóeszközhitel-része tekintetében nem szükséges a hitelcél külön igazolása.
KONDÍCIÓK
 • minimum 50.000 Forint, maximum hitelösszeg 50.000.000 Forint
 • kamat 6,5%, fix, forint alapú
 • futamidő: A hitel beruházás megvalósítása esetén maximum 120 hónapos futamidővel és 24 hónapos türelmi idővel igényelhető.
 • Forgóeszköz finanszírozása esetén a futamidő maximum 36 hónap lehet
 • 10% önerő, melyet a hitel folyósításáig köteles igazolni.
 • ÚJ SZÉCHENYI HITEL
  • nincs árfolyam kockázat, így vállalkozásának működése tervezhetővé válik,
  • rugalmasan igényelhető, egyszerűsített és gyors lebonyolítás,
  • a teljes konstrukció álátható,
  • nincs hitelbírálati díj, csak szerződött ügylet esetén egy egyszeri 50.000 forintos tranzakciós díj, illetve ügyvédi díj a hitelösszeg függvényében
  • bármikor visszafizethető (előtörleszthető),
  • újonnan alapított vállalkozás is igénybe veheti,
  • nem kell a finanszírozónál bankszámlát nyitni és azon forgalmat biztosítani,
  • a hitel fedezete az Ön fizikai befektetési aranya is lehet
  • felhasználás helye: Magyarország területén, Budapest és Pest megyén kívüli településeken valósítható meg.
KIKNEK AJÁNLJUK

Azon egyéni és társas vállalkozásoknak, akik:

 • megbízható, kiszámítható finanszírozást keresnek vállalkozásuk működtetéséhez, fejlesztéséhez,
 • átmeneti likviditási problémákkal küzdenek,
 • beruházás megvalósítását tervezik: ingatlan vásárlás és/vagy felújítás, új és használt gépvásárlás, készletvásárlás, stb.
 • az elmúlt 2 évben nem voltak veszteségek,
 • nem rendelkeznek köztartozással,
 • megfelelő mértékű ingatlanfedezettel rendelkeznek,
 • elvárják a gyorsabb és rugalmasabb ügyintézést, kerülik a sorban állást és a túlzott várakozási időt.
A HITEL FEDEZET
 • A hitel fedezete természetes vagy jogi személy által biztosított ingó és ingatlan, fizikai arany, készfizető kezesség, bank garancia, óvadéki betét, váltó vagy garanciavállalás lehet.
A HITEL KÖLTSÉGEI
 • Szerződéskötés esetén egyszeri 50.000 Forint, amely nem tartalmazza az értékbecslési-, ügyvédi-, közjegyzői díjakat és egyéb dokumentációs díjakat.
KI VEHETI IGÉNYBE AZ ÚJ SZÉCHENYI HITELT?
 • magyarországi székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások (egyéni és társas vállalkozás),
 • 250 főnél kevesebb személyt foglakoztat
 • éves árbevétel nem haladja meg az 50m EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió EUR-t,
 • újonnan alapított vállalkozás, amely
  • a hiteligénynek megfelelően fedezettel rendelkezik,
  • nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
  • nincsen kiegyenlítetlen lejárt köztartozása,
  • üzletszerű működéséhez szükséges jogerős hatósági engedéllyel rendelkezik.
HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÚJ SZÉCHENYI HITEL FOLYÓSÍTÁSA?
 1. hitelkérelemhez szükséges dokumentációk benyújtása a Pénzügyi szolgáltató részére,
 2. előszűrés, majd előszűrés eredményéről Ügyfél értesítése,
 3. pozitív előszűrés esetén Hiteldokumentáció összeállítása ? amennyiben szükséges, értékbecslés megrendelése,
 4. hitelbírálat, majd hitelbírálatról Ügyfél értesítése,
 5. hitelbírálatban rögzített feltételek teljesülése esetén szerződés aláírása,
 6. szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetében a kölcsön folyósítása.
ELŐSZŰRÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
 • előző évi beszámoló társas vállalkozás esetén, SZJA vagy EVA bevallás egyéni vállalkozó esetén,
 • előző évi és tárgyévi utolsó negyedéves főkönyvi kivonat vagy bevallás,
 • fedezeti kör bemutatása (ingatlan esetén tulajdoni lap és fotók az ingatlanról),
 • kitöltött előszűrési adatlap/hitelképesség felmérő adatlap cég-, illetve a hitelcél bemutatásával, pénzügyi adatok megadásával.
Az Ön képviselője:

H-Kontakt Group Kft, 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.1 em.
Mobil: 06-30/9373-789, Tel/fax: 06-92/950-969 Horváth József, e-mail: horvath.jozsef@h-kontakt.hu