Biztosítási kockázatok

A biztosítási alapkockázatok 3 nagy csoportra oszthatóak.

1. Casco elemi kár

Az elemi károknak min?sülhet a gépjárművet, annak alkatrészeit, rendeltetésszerűen beépített tartozékait károsító villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg, vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/s (54 km/h) sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.

Szintén elemi kárnak minősül a gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban, a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása miatt, vagy külső eredetű tűznek a gépjárműre történő átterjedése során keletkezett tűz- és robbanáskár.

2. Casco lopáskár

Biztosítási eseménynek minősül (vagyis a Biztosító szerződési feltételeiben leírtak alapján el?áll a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége) a megfelelően lezárt gépjármű ellopása, vagy jogtalan használat céljából történő önkényes elvétele, a biztosított gépjármű tartozékainak ellopása a gépjárműről, annak lezárt belső teréből, a biztosított gépjármű tartozékainak, vagy az alkatrészeinek elrablása, továbbá az említett cselekményekkel, vagy azok kísérletével okozott károk.

3. Casco töréskár

Töréskárról akkor beszélhetünk, ha a biztosított gépjárműben, vagy annak alkatrészeiben, tartozékaiban balesetszerűen, hirtelen fellépő és a gépjárműre kívülről ható erő miatt, illetve ennek következményeként sérülés keletkezik, továbbá idegen harmadik személy rongálási kárt okoz.

Fontos megemlíteni, hogy az alapkockázatokon túlmenően kiegészít? kockázatokról is tudunk beszélni. Ezek nagyon széles körűek lehetnek, a legfontosabbak azonban:

  • kiegészítő élet- és utasbiztosítás,
  • kiegészítő poggyászbiztosítás,
  • külföldi káresemény esetén nyújtott kár és jogvédelem biztosítás,
  • kölcsöngépjármű biztosítás.

A biztosítási kockázatok során a vagyontárgy mindig a biztosítás során felvett gépjármű, mely a besorolástól függően tartalmaz extra felszereltségeket, vagy nem. HA a kiegészítő tartozékok nem részei az autónak, akkor azokat alapkockázatokra mindenképpen külön kell biztosítani, mivel ellenkező esetben a Biztosító kártérítést nem fog nyújtani a nem biztosított vagyontárgyakra.

A kiegészítő biztosítások rendszerint csomag jellegűek, ami jelen esetben azt jelenti, hogy egy előre meghatározott limit erejéig tud a Biztosító csak szolgáltatni.

Fontos tudni!

A Biztosítók a fenti alapkockázatokat együttesen és külön is alkalmazhatják.

Szintén lényeges dolog, hogy az idősebb gépjárművek esetében a Biztosítók alkalmaznak csökkentett szolgáltatású casco biztosítást is, melynek a lényege, hogy egy idősebb jármű esetén a felhasználásra kerül? alkatrészek olcsóbbak, ha új alkatrész kerül megvásárlásra, annak csak egy csökkentett értékét téríti meg, illetve a javítási munkadíjakra is csak egy csökkentett munkadíjat tudnak számolni.