Hitel kérdőív

Igényelt hitelfajta:
Igényelt hitelösszeg (Ft):
Igényelt futamidő (év):
Hitelügylet szereplői
Hitel szereplő MódosításTörlés
Hitel szereplő MódosításTörlés
Hozzáadás
Ügyfél neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Születési név:
Anyja leánykori neve:
Születési hely:
Születési idő:
Lakcímének irányítószáma:
Település neve (utca, házszám nem szükséges)
Mióta lakik jelenlegi lakcímén / bejelentés időpontja ( a lakcímkártya alapján)
Tulajdonviszony az ingatlanban
Személyi igazolvány száma:
Családi állapot pl: egyedülálló, házas, elvált, özvegy, egyéb
Keresők száma a háztartásban:
Eltartottak száma:
Ebből 14 év alatti eltartott(ak) száma
Rendelkezik vezetékes telefonnal?
Mobiltelefonja típusa
Legmagasabb iskolai végzettsége: általános iskolánál kevesebb, általános iskola, szakmunkás bizonyítvány, érettségi, főiskola / egyetem
Munkaviszony:
Alkalmazott esetén:
Munkaszerződés lejárata:
Nyugdíjas esetén:
Vállalkozó esetén:

Egyéb:
Munkahelye szakterülete:

Egyéb:
Beosztása:

Egyéb:
Munkahely / munkáltató megnevezése:
Munkahely / munkáltató címe:
Munkaviszonya: határozott/határozatlan
Munkaviszonyának kezdete (év, hónap, nap):
Igazolható nettó havi jövedelme:
Jövedelme folyószámlára érkezik?
Mely bankban vezet lakossági folyószámlá(ka)t?
Házastárs/élettárs jövedelme
Háztartás havi összes kiadása:

Ingatlanfedezet (csak jelzáloghitel esetén kell kitölteni)

Ingatlanfedezet címe
Ingatlanfedezet becsült értéke
Vásárlás/építés/korszerűsítés esetén: az ingatlan vételára vagy a költségvetés összege:
Vásárlás/építés esetén: önerővel rendelkezik?

Egyéb:
Meglevő önerő:
lakás takarékpénztári szerződés. Szerződéses összeg:
Lejárta:
Pótingatlan bevonása. Pótingatlan értéke:
Mikor épült a fedezet:
Miből épült a fedezet:

Egyéb:
Tulajdonos(ok) és a hiteligénylő(k) személye azonos?
A tulajdonos / haszonélvező a hitelfelvételbe beleegyezik?
Az ingatlanra bejegyzett teher nagysága (ha van) Ft
Teher jogosultjának neve (pl. XY Bank)
Fennálló hiteltartozások (ha vannak)
Meglévő hitel(ek) és hitelkeret(ek) összege
Hitel devizaneme (HUF, EUR,CHF, YPJ)
Hitel(ek) havi törlesztőrészlete
Hitel(ek) felvételének időpontja
Hitel(ek) lejáratának időpontja
Hitelező bank neve
Jelen kérelemmel kapcsolatban bármely bankban volt-e elutasított hitelkérelme az elmúlt 3 hónapban?
Ha igen, a bank neve:
Elutasítás oka:
Egyéb információ ami a hiteligénnyel kapcsolatos:
Adatvédelmi és regisztrációs nyilatkozat

Az igényléshez kötelező elfogadni a szabályzatot!

Elküld

 

 

 


Köszönjük, hogy kitöltötte kérőívünket,
munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot
Addig is szíves türelmét kérjük!