Megelőlegező szocpol, CSOK

Megelőlegező szocpol, CSOK

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

Fiatal házasok gyermekvállalási támogatása

A tervezet szerint ez a támogatási forma 2019. július 1. és 2022. december 31-ig lesz elérhető. Erre a szabad felhasználású, maximum 10 millió forint összegű, kamatmentes hitelre azok a házaspárok lehetnek jogosultak, ahol a feleség életkora 18 és 40 év közötti és rendelkezik legalább 3 éves munka- vagy felsőoktatási jogviszonnyal. További feltétel, hogy a házaspár legalább egyik tagja első házasságában éljen. Ha korábban mindketten házasok voltak, de nem született gyermekük, az is megfelelő lehet.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

  • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetését felfüggesztik 3 évre
  • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint a törlesztő részlet fizetését további 3 évre felfüggesztik
  • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni.

Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Megelőlegező kölcsön fogalma

A megelőlegező kölcsön a vissza nem térítendő állami támogatásoknak az a fajtája, ahol az arra jogosultak kérhették a lakásépítési/vásárlási kedvezmény, vagyis a szocpol kölcsönként történő megelőlegezését..

Megelőlegező szocpolra – meglévő gyermekeik számától függetlenül – a fiatal házaspárok legfeljebb két – új lakás vásárlása vagy építése esetén legfeljebb 3 -születendő gyermek vállalása esetén lehetnek jogosultak. A megelőlegező támogatás az új ház bekerülési költségének vagy vételárának megfizetéséhez vehető igénybe.

Megelőlegező kölcsön összege

A megelőlegező kölcsön összege megegyezik a mindenkor aktuális szocpol összeggel, melyről honlapunkon ide kattintva bővebben olvashat.

Megelőlegező szocpol feltételei:

Fiatalnak azok a házaspárok tekinthetők ebben az esetben, akik közül legalább az egyik fél életkora nem haladja meg a megelőlegező szocpolkérelem benyújtásakor a 40. életévet. Nem jogosult a házaspár a megelőlegező szocpolra, ha mindkét fél is betöltötte a 40. életévét. Ugyancsak fontos hangsúlyozni, hogy míg a meglévő gyermekek után igényelt szocpolt élettársak is igényelhetik, addig megelőlegező szocpol kizárólag házastársi kapcsolat esetén kérhető.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek esetében 4 év, két születendő gyermek esetében 8 év, 3 gyermek vállalása esetén 10 év. A határidőt új lakóház építése esetén a lakhatási engedély kiadásának napjától, újépítésű lakóingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés aláírásának dátumától kell számolni.

Mi történik, ha a gyermekvállalás nem teljesül?

Ha a gyermekvállalás nem vagy csak részben teljesül, akkor a támogatást vissza kell fizetni. A visszafizetendő összeg az alábbiak szerint alakul:

  • a kapott megelőlegező szocpol összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó támogatás összegével, illetőleg
  • amennyiben a meglévő gyermekek száma a teljesítési határidő lejáratakor kettőnél kevesebb, akkor a lakásépítési támogatás teljes összege visszafizetendő.

A megelőlegező szocpol összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, a vállalt határidő leteltét követő 60 napon belül.

A gyermekvállalás milyen egyéb esetben tekinthető teljesítettnek?

  • Örökbefogadott gyermek esetén.
  • Bírósági vagy hatósági határozat alapján utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermek esetén.

Mi történik, ha a megelőlegező szocpol teljesítése előtt a házastársak elválnak?

Ebben az esetben az érintetteknek a támogatást az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetniük. A házasság érvénytelenségét megállapító vagy a házasságot felbontó jogerős bírósági ítéletet be kell nyújtaniuk a hitelintézetnek a jogerőre emelkedést követő 60 napon belül. Amennyiben az igénylők a hitelintézet felszólítása ellenére sem tesznek eleget visszafizetési kötelezettségüknek, akkor annak érvényesítésétől a Kincstár intézkedik.

Megelőlegező szocpol lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő ház bekerülési költsége vagy az új lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegező szocpolból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás. Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az építkezés vagy a vásárlás, akkor megelőlegező szocpol csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegező szocpol mellé?

Megelőlegező szocpol mellé – építés és vásárlás esetén egyaránt – igényelhető államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel. Az Ön igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Ilyen igény esetén kérjük, töltse ki online ajánlatkérő nyomtatványunkat! A megelőlegező szocpol és lakáshitel ügyletet díjmentesen lebonyolítjuk!

Az építéshez és új lakás vásárlásához nyújtott lakáshitelek aktuális törlesztő részletét honlapunkon megtalálja.

 

forrás: www.hitelnet.hu