Önrészesedés

Az önrészesedés alatt azt értjük, hogy a biztosítási szerződésben a szerződő vagy kötelezően, vagy önkéntesen azt választja, hogy a bekövetkezett káresemény költségeinek egy részét saját maga fogja viselni.

Nagyon fontos, hogy az önrészesedés a későbbi károkon kívül a biztosítási díjra is kihatással van. Egy magasabb önrészesedéshez kisebb díj kapcsolódik és fordítva. Fontos azonban hogy a választott önrészesedést minden esetben a gépkocsi értékéhez, a jövőben bekövetkező károk várható nagyságához igazítsuk. Egy túlzottan magas önrészesedéssel jelent?sen kevesebb díjat tudunk havonta, évente spórolni, mint amekkora veszteség fog minket érni egy bekövetkező káreseménykor.

A casco biztosítás esetében az önrészesedés százalékos és fix, minimál összegből áll, például 10 %, de minimum 100.000,- Ft.

A választott önrészesedést a különböző kockázatoknál más és másképp kell értelmezni:

Elemi károk esetében minid a százalékos önrészesedés kerül alkalmazásra.

Lopáskárnál szintén a százalékos önrészesedést fogja a Biztosító levonni a megállapított kárból.

Töréskároknál a kettő tényező együttese fog érvényesülni. Egy bekövetkezett 300.000,- Ft nagyságú kárnál először megállapításra kerül a kár százalékos nagysága, jelen esetben 10 %. Ez a példánál 30.000,- Ft. A megállapított összeget megvizsgálja a Biztosító, hogy alacsonyabb-e a választott önrészesedés forint értékénél -példánkban a 100.000,- Ft-nál. Ha alacsonyabb, mint most is akkor a minimális forintális önrészt vonja le (példa szerint 100.000,- Ft), ha nem, akkor a megállapított százalékos értéket (a megadott példánkban szereplő kár után az Károsult 200.000,- Ft összeget fog kapni).

Fontos tudni!

A Biztosító egyedi szabályokat is hozhat a szerződéskötéskor választott önrészesedést illetően. Ilyenkor mindig a káresemény körülményei lesznek a mérvadóak.

Alkalmazható például, hogy 50 %-al megemelkedik adott kár esetében az önrészesedés, ha a vezető mondjuk 30 évnél fiatalabb.

Töréskárok esetében az önrészesedést a Biztosító a bekövetkezett kár kapcsán 100 %-al megemeli, ha a sebesség túllépése több volt, mint a megengedett sebességet 30 %-al túllépték, vagy nem vették figyelembe a járműforgalmat irányító lámpa jelzését.